Six Sigma w praktyce

Przez webcreator

Od blisko 20 lat zajmuję się prowadzeniem projektów usprawniających oraz szkoleń w tym właśnie obszarze zastosowań. W ostatnich latach, w zakresie usprawniania procesów, bardzo popularne stały się techniki optymalizacji i upraszczania procesów, zbiorczo nazywane Lean Management. Jednak nawet w procesach dobrze zdefiniowanych i zoptymalizowanych zdarzają się błędy, będące wynikiem występowania różnorakich zakłóceń. Systematyczne i skuteczne eliminowanie błędów wymaga poznania natury ich przyczyn i zidentyfikowania głównych przyczyn źródłowych.

Zwykle nie znamy tych przyczyn, co prowadzi do prób walki ze skutkami błędów, bądź skupienia uwagi na przyczynach pośrednich. W rezultacie wypracowane rozwiązania okazują się być tymczasowymi i nieskutecznymi.

W tego typu sytuacjach wymagane jest przeprowadzenie pogłębionej analizy ilościowej i jakościowej, wykorzystującej metody statystyczne i praktyczne testy. Takie podejście niemalże gwarantuje skuteczne i systematyczne rozwiązanie problemów, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka niepowodzenia projektu usprawniającego. Również bieżące, operacyjne zarządzanie procesami, zwłaszcza w obszarach wytwórczych, coraz częściej wymaga podejścia ilościowego i pogłębionych analiz statystycznych, aby zapewnić sobie właściwą reakcję i możliwość prawidłowego sterowania procesami. Z doświadczenia wiem, że zagadnienia i analizy statystyczne są przez zespoły projektowe traktowane dość powierzchownie, co w dużej mierze wynika z trudności zrozumienia i właściwej interpretacji tych analiz. Dlatego, zwłaszcza w działalności dydaktycznej, przywiązuję wielką wagę do przedstawienia i zrozumienia tej trudnej dziedziny przez liderów i zespoły projektowe zajmujące się usprawnianiem procesów, wykorzystując z jednej strony popularne i uniwersalne narzędzie, jakim jest Microsoft Office Excel, zaś z drugiej — specjalistyczne i rozbudowane narzędzie jakim jest Minitab.

 

Jerzy Kapała