Co robimy

INŻYNIERIA PROCESOWA

INŻYNIERIA PROCESOWA

DORADZTWO STRATEGICZNE

DORADZTWO STRATEGICZNE

COACHING I SZKOLENIA

COACHING I SZKOLENIA


 

Realizując projekty łączymy różne metody rozwojowe, aby zapewnić naszym Klientom szeroką i kompleksową propozycję, która odpowiada na ich specyficzne potrzeby organizacyjne. Wspólnie z Klientami docieramy do odpowiedzi na podstawowe pytania: Jak firma realizuje swoje cele, dlaczego tak dużo czasu to zajmuje i pochłania tyle kosztów. Definiujemy obszary, które wymagają usprawnień.
Rekomendujemy rozwiązania z zakresu Lean Management i uczymy jak samodzielnie z nich korzystać. Przygotowujemy menedżerów wszystkich szczebli zarządzania do odpowiedniego kierowania ludźmi aby w pełni 
 wykorzystać ich potencjał.

Wspieramy realizację projektów zarówno od strony umiejętności „miękkich” niezbędnych do osiągania celów z
 pracownikami jak i twardych narzędzi i rozwiązań za zakresu Lean i zarządzania projektami.

Pomagamy pokonywać przeszkody we wdrożeniach wynikające z naturalnego, ludzkiego oporu wobec zmiany.

Wspólnie z naszymi klientami budujemy efektywną kulturę organizacyjną w oparciu o sprawdzone w Polsce i Europie 
 światowe standardy Nasze projekty przynoszą mierzalne efekty w zdefiniowanym z naszymi klientami czasie.

Model naszego działania

sposob-dzialania

Cykl PDCA


Jakie obszary łączymy

zmiana-organizacyjna-1