Doradztwo strategiczne

under construction

 Consulting

By sensownie doradzać, trzeba poznać tego komu mamy doradzać. Stare porzekadło mówi, że nie wyważaj otwartych drzwi. Każda organizacja pomimo zbliżonych struktur, równie profesjonalnej kadry, optymalnych warunków rynkowych i dużej aktywności na rynku może osiągać diametralnie odmienne efekty.
Dlatego nasz consulting zmierza do tego by proponowane rozwiązania kierunki i strategia była związana z kulturą organizacyjną badanego podmiotu, by proponowane zmiany były akceptowalne przez wszystkich uczestników tej zmiany. Tylko wtedy możemy osiągnąć zamierzone cele.