riskCE http://riskce.pl/

riskCE_logo_small

Strona partnera

Usługi dla producentów, importerów i dystrybutorów

  • Określenie odpowiedzialności i obowiązków podmiotów związanych z produktem.
  • Wykonanie procedury oceny zgodności produktu.
  • Weryfikacja zgodności produktu.
  • Wprowadzenie produktu na rynek UE pod nową marką.
  • Wdrażanie ZKP wg. CPR 305/2011 oraz innych systemów zarządzania.
  • Organizacja badań i certyfikacji produktów,
  • Weryfikacje zgodności kupowanych lub posiadanych maszyn z wymaganiami UE.
  • Reprezentowanie przed inspektoratami i organami nadzoru rynku,
  • Weryfikowanie zgodności produktów konkurencji.
  • Konsultacje i szkolenia w wyżej wymienionym zakresie.