Jerzy Kapała


Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

   

 • Analityk procesów oraz praktyk zastosowania statystycznych, informatycznych i jakościowych narzędzi w kontrolowaniu, sterowaniu i usprawnianiu procesów biznesowych oraz wy-twórczych.
 • Analityk i facylitator obiegu informacji i przepływu dokumentów w strukturach organizacyjnych.
 • Trener w zakresie szkoleń na dowolnym poziomie zaawansowania z pakietu Microsoft Office System, zarządzania projektami, analizy procesów z wykorzystaniem narzędzi jakościowych i statystycznych, usprawniania procesów z wykorzystaniem metodyki DMAIC, LEAN, KAIZEN.
 • Twórca aplikacji bazodanowych i arkuszowych modeli analitycznych i symulacyjnych.
 • Doświadczony praktyk w zakresie planowania i zarządzania projektami zgodnie z metodykami PMI oraz PRINCE2.
 •  
   
   
   
   
   

Kontakt