Janusz Lenkiewicz

Janusz Lenkiewicz
Posiada wykształcenie wyższe w zakresie budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych i ciągników.
 

  • Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w zakresie wdrażania i doskonalenia zintegrowanych systemów zarządzania w organizacjach produkcyjnych i usługowych.
  • Doświadczony trener, coach i konsultant w zakresie zarządzania, doskonalenia procesów w organizacjach produkcyjnych i usługowych.
  • Aktywny, certyfikowany audytor systemów zarządzania na zgodność z ISO 9001:2008, AQAP 2110:2009, AQAP 2120:2009.
  • Wdrażał regulacje amerykańskiej agencji FDA (Food & Drug Administration).
  • Opracowuje i realizuje szkolenia, warsztaty w zakresie audytu, projektowego doskonalenia procesów (zgodnie z metodyką DMAIC). Posiada praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania zespołami i projektami. W ciągu ostatnich pięciu lat zrealizował ponad 800 dni szkoleniowych, audytowych i doradczych.
  • Certyfikowany menadżer ryzyka (cert. Nr 75, wyd. przez Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK).
  • Realizuje szkolenia, warsztaty i projekty również w języku angielskim.

Kontakt