Coaching i szkolenia

Coaching

Pojęcie coachingu stało się tak popularnym, że próba zdefiniowania go w tym miejscu mija się z celem. Wystarczy skorzystać z dostępnych źródeł i zostaniemy przytłoczeni najróżniejszymi definicjami tego pojęcia. Chcemy zwrócić uwagę na najważniejsze wartości dotyczące coachingu. Wartości te zawierają się miedzy innymi w wypowiedzi nestora współczesnych procesów zarządzania Petera Druckera. Stwierdził, ze problemy rozwiązujemy nie sposobami tylko możliwościami. To właśnie jest zadaniem coacha, by rozbudzić w nas to poznanie własnych możliwości, by wiedzieć na co nas stać, jakie mamy ograniczenia. Konsekwencją tej świadomości jest poszukiwanie rozwiązań, tych blisko nas, tych optymalnych, najkorzystniejszych.

Szkolenie

Na jednym ze szkoleń o tematyce umiejętności menadżerskich trener witając się z uczestnikami stwierdził, że on ich niczego nie nauczy. Po tych słowach zebrani wstali i wyszli z sali. Tak, szkolenie niezależnie czy jest to forma warsztatu interaktywnego, czy seminaryjna jest tylko przekazaniem wiedzy, ukierunkowaniem i odpowiedzią na potrzeby uczestników. Szkolenia pokazują w którym kierunku trzeba się doskonalić i jak nasze umiejętności wzbogacać. Szkolenia w szerokiej gamie różnorodnych form są tylko wtedy efektywne gdy wynikają z konkretnie zdefiniowanej potrzeby organizacji i wsparte są formami weryfikacyjnymi – zadania sprawdzające, follow-up.

W naszym portfolio znajdziesz:

KOMUNIKACJA

KOMUNIKACJA

Efektywna komunikacja
Komunikacja w zespole
Skuteczna komunikacja
Kontakty z mediami
Wystąpienia publiczne
Sztuka prezentacji

SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ

Sprzedaż dla początkujących
Sprzedaż dla zaawansowanych
Sprzedaż od podstaw po zaawansowane techniki sprzedaży
Merchandising
Telemarketing
Sprzedaż instytucjonalna
Negocjacje handlowe: zakupowe i sprzedażowe
Psychologia sprzedaży
Udrażnianie kanałów sprzedaży
Zarządzanie zespołem sprzedaży

OBSŁUGA KLIENTA

OBSŁUGA KLIENTA

Profesjonalna obsługa klienta
Obsługa klienta przez telefon

 

 

BUDOWANIE ZESPOŁU

BUDOWANIE ZESPOŁU

Efektywna rekrutacja
Kształtowanie zespołu
Efektywne działanie w organizacji
Warsztat kreatywny
Zespołowe rozwiązywanie problemów

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

Strategiczne zarządzanie organizacją w oparciu o procesy główne
Kaskadowanie celów w organizacji przy zastosowaniu BBSC
Pro-procesowe doskonalenie organizacji
Zarządzanie strumieniem wartości
Najlepsze praktyki utrzymania ruchu w procesie produkcyjnym – Total Productivity Maintenance
Najlepsze praktyki zapewnienia jakości w procesie produkcyjnym – Total Quality Management
Usprawnianie procesów
Wstęp do Lean Manufacturing
Supply chain management – zarządzanie łańcuchem dostaw
Just In Time w praktyce produkcyjnej
Doskonalenie systemu zarządzania procesami
Audyt jako narzędzie monitorowania procesów
Process Survey Tools jako wsparcie w doskonaleniu procesów
DMAIC – White Belt (Usprawnianie procesów)
DMAIC – Green Belt (Usprawnianie procesów)
DMAIC – Black Belt (Usprawnianie procesów)
Process mapping (Mapowanie procesu)
Mapowanie strumienia wartości (VSM)
Statystyczna Kontrola Procesu (SPC)
Redukcja czasu przezbrojeń (SMED)
Organizacja miejsca pracy (5S)

ZARZĄDZANIE LUDŹMI

ZARZĄDZANIE LUDŹMI

Coaching
Motywowanie
Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
Zarządzanie czasem
Zarządzanie zmianą
Zarządzanie zespołem projektowym
Zarządzanie projektami
Zarządzanie zespołem
Zarządzanie marketingowe
Zarządzanie przez wartości
Zarządzanie przez cele
Zarządzanie talentami
Zarządzanie zmianą organizacyjną
Zarządzanie przez cele
Budowanie wartości w firmie
Skuteczny outplacement i outsourcing
Komunikacja w zespole pracowniczym
Przywództwo w praktyce
Rozwiązywanie trudnych sytuacji w relacjach pracowniczych
Empowerment
Podejmowanie decyzji menadżerskich
Zespołowe rozwiązywanie problemów


ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z: ISO 9001;2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Warsztat doskonalący dla audytorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z: ISO 9001;2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Kurs dla audytorów behawioralnych (ABC)
Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO 27001:2014
Analiza ryzyka przy zastosowaniu metodyki FMEA
Audyt wewnętrzny zorientowany na ryzyko biznesowe organizacji
Analiza źródłowych przyczyn problemów (Root Cause Analysis)
Analiza ryzyka biznesowego (Business Risk Analysis)
Wprowadzenie do inżynierii procesowej w oparciu o Lean Six Sigma
Strukturalne podejście do analizy problemów zgodnie z modelem ‘8D’
Wprowadzenie do regulacji FDA (Food & Drug Administration)