Marc Pick

Marc Pick
Wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z zarządzaniem zakładami produkcyjnymi, łańcuchem dostaw, działami zakupów, obszarem jakości oraz prowadzenie działań wspomagających optymali-zację i reorganizacją przedsiębiorstw, takich jak „lean management”, „jakość zarządzania biznesem” (TQM) i zarządzanie zmianami w organizacji.


Menedżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w bezpośrednim profesjonalnym zarządzaniu m.in. w branżach elektroniczna, samochodowa, logistyczna oraz spożywcza w zakresie:

 • zarządzania ogólnego przedsiębiorstwem o strukturach międzynarodowych (korporacje) jak i firmami rodzinnymi, lokalnymi .
 • zarządzania zmianami w firmie.
 • projektowania i wdrażania strategii długo- i krótkoterminowych rozwoju biznesu.
 • restrukturyzacji spółek i procesów biznesowych.
 • kalkulacji kosztów w oparciu o prowadzoną działalność.
 • organizacji przepływu logistycznego
 • zarządzania zasobami ludzkimi i analiza kompetencji
 • tworzenia kontroli procesów biznesowych na 3 poziomach: strategicznym, taktycznym i operacyjnym (w tym zbilansowanej karty wyników (BBSC)
 • tworzenie/definiowanie procesów biznesowych w ramach Modelu Doskonałości Biznesowej (EFQM) oraz systemów ISO.

Kontakt

 •   Warszawa
 •   +48 535 78 00 26
 •   marc_pick